przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Konkurs na stanowisko dyrektora SPZ ZOZ

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
 
Ofertę na stanowisko objęte konkursem,  należny  przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 25.02.2019 r.  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (decyduje data wpływu do Starostwa) lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.
 
Szczegóły konkursu określa uchwała nr 35/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.02.2019 r.

 

Data publikacji: 14.02.2019 (12:47)Data aktualizacji: 14.02.2019 (12:48)
Osoba publikująca: Kamila BrozdowskaOsoba modyfikująca: Kamila Brozdowska
Autor: Kamila Brozdowskaliczba wejść: 533

Copyright © Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork