przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Informacja o składaniu wniosków i skarg

Wnioski i skargi można skałdać w następujący sposób

 

Informacje, które muszą zostać zawarte we wniosku lub w skardze:

 

Odpowiedzi na wnioski oraz skargi udzielane są bez zbędnej zwłoki, tzn. nie później niż miesiąc od wpłynięcia do SPS ZOZ w Lęborku.

Data publikacji: 16.07.2021 (13:28)Data aktualizacji: 20.07.2021 (11:21)
Osoba publikująca: Mateusz RenkaOsoba modyfikująca: Mateusz Renka
Autor: Mateusz Renkaliczba wejść: 206

Copyright © Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork