przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lęborskiego szpitala

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Ofertę na stanowisko objęte konkursem, należny przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.09.2019 r. na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
(decyduje data wpływu do Starostwa)
 
lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.
 
Szczegóły konkursu określa uchwała nr 96/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
 
Dokument: Uchwała 96/2019 z dnia 04.09.2019 r.
 
Link: https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewLeborku/document/572991/Uchwa%C5%82a-96_2019

 

Data publikacji: 04.09.2019 (14:13)Data aktualizacji: 04.09.2019 (14:13)
Osoba publikująca: Magdalena SynakOsoba modyfikująca: Magdalena Synak
Autor: Magdalena Synakliczba wejść: 155

Copyright © Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork