Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ

Data ogłoszenia: 30-01-2017

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI OK.214 M2 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU DLA CELÓW URUCHOMIENIA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM DO ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

1/2017

Na podstawie rozdziału VIII pkt. 8 Warunków przetargu, przesuwa się termin składania ofert na dzień 28.02.2017 r., godz. 11:30.

Tym samym:

  1. Rozdział VII pkt 9 Warunków Przetargu otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie. Kopertę należy opatrzyć danymi składającego ofertę i zaadresować na adres Udzielającego zamówienie i opatrzyć napisami: “OFERTA – POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU NR 1/2017. Nie otwierać przed dniem 28.02.2017 r. godz. 12:00”.

  1. Rozdział VIII zd. pierwsze Warunków Przetargu otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie (kancelaria).

  1. Rozdział VIII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu:
28 lutego.2017 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Udzielającego zamówienie.

 


Data publikacji: 27.06.2018 (13:49)Data aktualizacji: 27.06.2018 (14:59)
Osoba publikująca: Kamila BrozdowskaOsoba modyfikująca: Redaktor Redaktor
Autor: Redaktor Redaktorliczba wejść: 265

Przejdź do góry strony