ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-244
Lekarz Dyżurny   59 86-35-285
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-256
Dyżurka Pielęgniarek 59 86-35-255
Fax 59 86-35-358

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRYCZNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 86-35-790
Lekarz Dyżurny 59 86-35-792
Pokój Lekarzy  59 86-35-792
Dyżurka Pielęgniarek 59 86-35-791
Sekretariat  59 86-35-271
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-286

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY i REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Sekretariat 59 86-35-222
Pokój Lekarzy 59 86-35-225
Dyżurka Pielęgniarek 59 86-35-224
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 86-35-301
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-220
Sala Kardiologiczna 59 86-35-303
Odcinek kardiologiczny dyżurka 59 86-35-224
Pracownia diagnostyki kardiologicznej 59 86-35-347
Gabinet EKG 59 86-35-347
Fax 59 86-35-798
Odcinek Rehabilitacji Kardiologicznej - Dyżurka Pielęgniarska 59 86-35-223

 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 86-35-309
Gabinet Lekarski 59 86-35-254
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-216
Pokój Badań   i Konsultacji 59 86-35-366
Odcinek Niemowlęcy dyżurka 59 86-35-221
Odcinek dzieci starszych dyżurka / sekretariat 59 86-35-251
Szkoła Rodzenia 59 86-35-348

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-307
Pokój Lekarzy 59 86-35-270
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-234
Dyżurka Pielęgniarek  59 86-35-308

 

BLOK OPERACYJNY    
Kierownik   59 86-35-313
Pokój lekarski  59 86-35-407
Pokój Pielęgniarek Operacyjnych 59 86-35-246

   

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
i REHABILITACYJNY
 
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-241
Lekarz Dyżurny     59 86-35-248
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-245
Sekretariat  59 86-35-311
Dyżurka Pielęgniarska 59 86-35-242
Sala Pooperacyjna 59 86-35-316
Gabinet Zabiegowy aseptyczny 59 86-35-404
Pokój Badań  59 86-35-360
Pokój Socjalny 59 86-35-405

 

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACYJNY  
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-240
Pokój Lekarzy 59 86-35-228
Pielęgniarka Oddziałowa  59 86-35-317
Sekretariat 59 86-35-318
Punkt Pielęgniarski  59 86-35-214

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY   
Lekarz Kierujący Oddziałem   59 86-35-231
Lekarz Dyżurny 59 86-35-237
Dyżurka Lekarska ginekologiczna 59 86-35-293
Położna Oddziałowa 59 86-35-305
Sekretariat  59 86-35-232
Dyżurka Położnych /Położniczy/ 59 86-35-235
Dyżurka Położnych /Patologii ciąży/  59 86-35-236
Dyżurka Położnych /Ginekologia/  59 86-35-292
Trakt Porodowy 59 86-35-233
Sala porodowa 59 86-35-306

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY   
Lekarz Kierujący Oddziałem  59 86-35-354
Sekretariat  59 86-35-296
Pokój Lekarza 59 86-35-365
Pokój Lekarza 59 86-35-321
Pokój Lekarza 59 86-35-323
Pokój Lekarza 59 86-35-355
Psycholog 59 86-35-274
Psycholog 59 86-35-287
Dyżurka Pielęgniarek   59 86-35-250
Dyżurka Pielęgniarek /parter/ 59 86-35-205
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86-35-319
Lekarz dyżurny IIp.  59 86-35-259
Sala psychoterapii  59 86-35-380
Dyżurka Pielęgniarek /parter/ 59 86-35-205
Oddział Dzienny Psychiatryczny 59 86-35-262

 

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY  
Sala intensywnej terapii 59 8635 360
Lekarz dyżurny 59 8635 792
Pielęgniarka oddziałowa 59 8635 286
Sekretariat 59 8635 271
Kierownik oddziału 59 8635 790
Dyżurka pielęgniarek 59 8635 791
Sala rehabilitacyjna 59 8635 796

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE  

CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych

Koordynator Poradni Specjalistycznych

 59 86-35-283 lub  59 86-35-289

59 8635 793

Poradnia Nefrologiczna (Centrum Dializa Sp. z o.o.)

 

 

 

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII  
Rejestracja 59 86-35-264

 

DZIAŁ FIZJOTERAPII    
Kierownik 59 86-35-258
Gabinet konsultacyjny 59 86-35-330
Fizykoterapia  59 86-35-229
Rejestracja 59 86-35-213
Hydroterapia 59 86-35-295
Sala ćwiczeń duża 59 86-35-265
Sala ćwiczeń mała 59 86-35-361
Wczesna rehabilitacja noworodka  59 86-35-326
Sala drenażu limfatycznego 59 86-35-324
Sala masażu 59 86-35-434

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ   
Kierownik 59 86-35-338
Kierownik Techników 59 86-35-335
Tomografia Komputerowa  59 86-35-291
Rejestracja 59 86-35-227

 

APTEKA ZAKŁADOWA  
Kierownik  59 86-35-203
Księgowość  59 86-35-334
Ekspedycja 59 86-35-410

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE   
Kierownik 59 86-35-344
Rejestracja  59 86-35-217
Pracownia  Biochemii 59 86-35-412
Pracownia Serologii  59 86-35-219

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE   
Kierownik 59 86-35-345
Rejestracja  59 86-35-298

 

 PATOMORFOLOGIA  
Pracownia Patomorfologii 59 86-35-204
Prosektorium 59 86-35-209

 

 INNE  
Psycholog szpitalny 59 86-35-786
Krwiodawstwo  59 86-35-279

 

STACJA DIALIZ  (Centrum Dializa Sp. z o.o.)  
Rejestracja 59 84-13-497

  

DYREKCJA SZPITALA  
Dyrektor  
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Naczelny Lekarz Szpitala  
Sekretariat 59 86-35-325
  59 86-35-331
Sekretariat fax 59 86-33-173
Pielęgniarka Naczelna 59 86-35-272
  Sekretariat Dyrekcji nie łączy rozmów do pozostałych komórek Szpitala.

 

ADMINISTRACJA  

 
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania  59 86-35-273
Kadry - Kierownik 59 86-35-275
Kadry 59 86-35-261
Ksero  59 86-35-257
Pielęgniarka Epidemiologiczna  59 86-35-272
Radca Prawny  59 86-35-268
Główny Księgowy 59 86-35-312
Księgowość  59 86-35-276
Sekcja ds. kosztów  59 86-35-349
Kasa   59 86-35-351
Płace  59 86-35-350
  59 86-35-277
KRIS- Kierownik i Dział Statystyki 59 86-35-212
KRIS 59 86-35-356
Archiwum 59 86-35-239
Zamówienia Publiczne 59 86-35-249
Dział Analiz i Projektów 59 86-35-322
Dział socjalny  59 86-35-210
Sekcja Inwestycji i Dozoru Budowlanego 59 86-35-280
Inspektor OC  59 86-35-273
Inspektor BHP i P.poż  59 86-35-315

 


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w gabinecie psychologa (II piętro budynku Poradni Specjalistycznych).

Obowiązki Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta pełni Anna Kałużna, tel. 59 86 35 786.

Do zadań Pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
- przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
- podejmowanie działań interwencyjnych.

Pogotowie Ratunkowe - Numer Alarmowy

112  999

Izba Przyjęć 59 86-35-333
FAX  59 86-35-314
Kierownik   59 86-35-304
Pielęgniarka Oddziałowa   59 86-35-238

 


Data publikacji: 26.11.2020 (09:56)Data aktualizacji: 26.11.2020 (10:07)
Osoba publikująca: Magdalena SynakOsoba modyfikująca: Magdalena Synak
Autor: Magdalena Synakliczba wejść: 5288
26 lis 2020 (10:07)Magdalena Synak»Spis telefonów
26 lis 2020 (09:56)Magdalena Synak»Spis telefonów