Wnioski i skargi można skałdać w następujący sposób

  • osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub Kancelarii Sekretariatu
  • listownie na adres Szpitala
  • telefonicznie pod numerem 59 8635 325 oraz 59 8635 331
  • za pośrednictwem faxu na numer 59 8633 173
  • mailowo na adres sekretariat@szpital-lebork.com.pl
  • na adres skrzynki podawczej ePUAP /SPSZOZ_Lebork/SkrytkaESP

 

Informacje, które muszą zostać zawarte we wniosku lub w skardze:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu
  • pisemną zgodę wnioskodawcy, jeśli skarga lub wniosek są składane w interesie innej osoby
  • w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa

 

Odpowiedzi na wnioski oraz skargi udzielane są bez zbędnej zwłoki, tzn. nie później niż miesiąc od wpłynięcia do SPS ZOZ w Lęborku.


Data publikacji: 16.07.2021 (13:28)Data aktualizacji: 03.10.2022 (08:59)
Osoba publikująca: Mateusz RenkaOsoba modyfikująca: Mateusz Renka
Autor: Mateusz Renkaliczba wejść: 1538
03 paź 2022 (08:59)Mateusz Renka»Wnioski i skargi
03 paź 2022 (08:58)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
20 lip 2021 (11:21)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (14:12)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:54)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:48)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:48)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:42)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:41)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:41)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:38)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg
16 lip 2021 (13:28)Mateusz Renka»Informacja o składaniu wniosków i skarg